Klikom na izabranu bočicu dobićete potpunu informaciju o preparatu REGULATORI RASTA BILJAKA

ImageEPIN EKSTRA® (24-epibrasinolid) iz grupe brasinosteroida  tzv. hormona “na vrhu“ primenjuje se kad su biljke izložene stresu od: mraza i niskih temperatura (biljke istretirane pre pojave niskih temperatura  zaštićene su u  potpunosti i prolaze bez oštećenja  do temperature  od - 4°C i period zaštite je oko sedam dana), primene pesticida, grada, rasađivanja, presađivanja, oštećenja i gubitka lisne mase, poplava i dugog zadržavanja vode, pogrešne primene đubriva...
Image
Image
CIRKON®
je mešavina kafeične, hlorogene i cihorične kiseline, ekstrahovana  iz lekovite biljke Echinacea purpurea (L.), koje direktno utiču na procese cvetanja, oplodnje i formiranja plodova. Takođe, učestvuju u procesima rasta i obrazovanja korena, u zaštiti od UV zračenja, obnavljanju oštećenih tkiva, u održavanju turgora tkiva, a posebno nepovoljno deluju na rast i razmnožavanje mikroorganizama. Kao „antistresni” preparat, CIRKON® pomaže oporavak biljaka izloženih stresu od: visokih temperatura, suše, pojave bolesti, napada štetočina i jakog UV zračenja.


Image
Image
Image


 

DOMOCVET® je jedinstvena formulacija sa hidroksikoričnom kiselinom, namenjena za primenu u cveću, ukrasnim biljkama na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru. Deluje stimulativno – oživljava oslabljene biljke, stimuliše  izdanke i korenov sistem,  izaziva rano i obilno cvetanje, intenzivnu boju listova i cvetova, sprečava propadanje hlorofila, usporava proces žućenja listova. Zaštitno - indukuje pojačanu otpornost na patogene i  štetočine pomaže oporavak bolesnih i oštećenih biljaka - leči oštećene biljke nakon stresa (sađenje, presađivanje, dug transport, neoptimalna svetlost i temperatura, pesticidi, salinitet, itd.

Mikrodjubriva u helatnoj formi

Image


CITOVIT® je tečno helatno đubrivo koje  sadrži sve potrebne makro i mikroelemente u količinama i u odnosu koji je biljkama prirodno potreban : azot (N) 30g/l, fosfor (P2O5) 6g/l, kalijum (K2O) 27g/l, gvožđe (Fe) 39,5 g/l. sumpor (S) 40,5 g/l, mangan (Mn) 30 g/l, magnezijum (MgO) 10 g/l, bor (B) 8 g/l, bakar (Cu) 9 g/l, cink (Zn) 8 g/l, molibden (Mo) 4,5 g/l i kobalt (Co) 2,7 g/l. Mikro i makroelementi su u kompleksima sa nižim organskim kiselinama istovetnim sa prirodnim pa ih biljka lako usvaja i u potpunosti iskorištava. Može se primeniti folijarno i preko sistema za navodnjavanje.

 
Image
Image
FEROVIT® je visokokoncentrovani rastvor koji sadrži gvožđe (Fe) u količini 75 g/l (u helatnom obliku) i azot (N) u količini 40 g/l u obliku uree. Helatni oblik  gvožđa  iz preparata FEROVIT® je lako pristupačan  biljkama, a takođe u zemljištu se ono sporije raspada pa je duže dostupno. Prisustvo azota podstiće sintezu aminokiselina i belančevina i ovo dvostruko delovanje FEROVITA® potpomaže oporavak biljaka - već nakon dan-dva počinje sinteza hlorofila, nestaje hloroza, javlja se intenzivna zelena boja i biljke nastavljaju rast i razvoj. Može se primeniti folijarno i preko sistema za navodnjavanje.


Image
ImageSILIPLANT UNIVERZALNI® je neorgansko đubrivo koje sadrži 7% silicijuma, 1% kalijuma i mikroelemente (gvožđe (Fe) 300 mg/l, magnezijum (Mg), mangan (Mn) 150 mg/l, bakar (Cu) 70mg/l, kobalt (Co) 15 mg/l, cink (Zn) 80 mg/l i bor (B) 90 mg/l). Silicijum će preuzeti ulogu fosfora i omogućiti biljkama nesmetan razvoj sve dok se fosfor ne odblokira ili ne postane dostupan.  Silicijum koji se ugrađuje u ćelijske zidove značajno utiče na smanjenje poleganja biljaka, povećava njihovu mehaničku čvrstoću i otpornost na mehaničke povrede tkiva. Uloga silicijuma je naročito izražena kada biljke trpe sušu i mraz .  Kako bi se održala svežina ploda i cele biljke i poboljšala čvrstina i kvalitet ploda koja je važna za transport i čuvanje, potrebno je primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI ® 1 l/ha na svakih 20-tak dana. Može se primeniti folijarno i preko sistema za navodnjavanje.

Image

Organo-mineralno djubrivo

Image


EKOFUS® je prirodno ekološko tečno đubrivo dobijeno  iz ekstrakta  alge Fucus vesiculosus poreklom sa obala Belog mora. Đubrivo je u obliku rastvora i sadrži: organsku materiju 1,7%, ukupni organski ugljenik C (1%) azot  N (1,8%), fosfor P2O5 (1%), kalijum K20 (2%);  mikroelemenate (gvožđe Fe 0,18%, bor B 0,04%, bakar Cu 0,03%, cink Zn 0,03%, kobalt Co 0,01%, molibden Mo 0,02%, jod J, selen Se, silicijum Si); vitamine, aminokiseline, alginsku kiselinu (alginate–anjonske polisaharide) i prirodne fitohormone.

Biološki aktivne materije koje sadži, posebno jod, selen, silicijum, alginska kiselina i aminokiseline i fitohormoni povoljno deluju na biljke i ispoljavaju trojnu ulogu: hrane biljke, podižu imunitet i „čiste“ biljke.
Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.