EKOPLANT D.O.O. Prirodno iz Rusije!

Privredno društvo  Ekoplant d.o.o. je osnovano 2010.  godine, sa ciljem da zastupa rusku kompaniju NEST M  na teritoriji Republike Srbije. Ideja ovе saradnje bazira se na poboljšavanju dostignutog nivoa kvaliteta i prinosa u svim oblastima biljne proizvodnje, ne nanoseći štetu životnoj sredini i zdravlju ljudi. Naša matična kompanija koja se bavi proizvodnjom , već više od 20 godina posluje na tržištu Ruske Federacije. Naši preparati su višestruko nagrađivani zlatnim medaljama i diplomama na mnogobrojnim izložbama, a u Ruskoj Federaciji smo za kvalitet naših proizvoda nagrađeni ordenom „Ekološki štit Rusije“. Takodje, naša matična kompanija, bila je nagrađivana međunarodnim priznanjima za kvalitet i efektivnost preparata, nagradom „Evropski standard“ i nagradom Evropskog Indusrtijskog Kongresa za kvalitet. Svi preparati su jedinstveni proizvodi, zaštićeni patentom i uključeni u program Državne dume, višeg organa vlasti Ruske Federacije.

Najvažnije prednosti naših preparata su sledeće:

  1. Dejstvuju u veoma malim, ekonomičnim koncentracijama;
  2. Karakteriše ih visoka efektivnost;
  3. Značajno povećavaju prinos;
  4. Povećavaju kvalitet prinosa u pogledu izgleda i sadržaja ploda;
  5. Snižavaju količinu neophodnih tretiranja agrohemikalijama, a takođe i njihove doze, smanjujući time ekološki negativan uticaj na zemljište i prinos, u isto vreme povećavajući komercijalnu vrednost produkcije.

 

Naše poslovanje smo proširili na teritoriju Republike  Makedonije, Republike Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovenije. Generalni distributer naših preparata na teritoriji Republike Srbije i Republike Bosne i Hercegovine je kompanija Galenika-fitofarmacija a.d.

 

Privredno društvo Ekoplant d.o.o, nalazi se u Banatu, u selu Botoš, a izbor lokacije ima za cilj promociju ruralnog razvoja i održive poljoprivredne proizvodnje kao važnih segmenata ekonomskog razvoja Republike Srbije. Osim toga, nalazimo se  nedaleko od oglednih polja,  gde se vode naučna istraživanja u cilju usavršavanja tehnologije primene u zavisnosti od uslova proizvodnje i biljne kulture.

Strategija naše kompanije bazira se na širenju tržišta poslovanja  i postizanju konkurentne sposobnosti u branši, promocijom značaja novih naučnih dostignuća u procesu povećanja kvantiteta i kvaliteta prinosa, bez štete za životnu sredinu, jer kako se ophodimo prema prirodi, tako će nam ona uzvratiti!

 

Miloš Nedović, direktor

 

© 2021 Ekoplant d.o.o.