Image
Image
EKOFUS® je prirodno ekološko đubrivo dobijeno  iz ekstrakta  alge Fucus vesiculosus poreklom sa obala Belog mora. Đubrivo je u obliku rastvora i sadrži: organsku materiju 1,7%, ukupni organski ugljenik C (1%) azot (1,8%), fosfor P2O5 (1%), kalijum K20 (2%);  mikroelemenate (gvožđe Fe 0,18%, bor B 0,04%, bakar Cu 0,03%, cink Zn 0,03%, kobalt Co 0,01%, molibden Mo 0,02%, jod J, selen Se, silicijum Si); vitamine, aminokiseline, alginsku kiselinu (alginate–anjonske polisaharide) i prirodne fitohormone.

Biološki aktivne materije koje sadži, posebno jod, selen, silicijum, alginska kiselina i aminokiseline i fitohormoni povoljno deluju na biljke i ispoljavaju trojnu ulogu: hrane biljke, podižu imunitet i „čiste“ biljke. Zato je poželjno ovo đubrivo ukljućiti u program zaštite i đubrenja svih biljnih vrsta, a primenjeno zajedno sa biostimulatorima ispoljava izuzetno dobar efekat na rast, razvoj i opšte stanje biljaka. Ovo đubrivo je takođe pogodno za organsku proizvodnju. 
EKOFUS® ima i druge prednosti : 
- sirovine tj. alga Fucus vesiculosus potiče iz ekološki potpuno čiste prirode
- Fucus vesiculosus  je alga priobalnog područija u kome vladaju izrazito jake plime i  oseke tj. nivo vode se značajno menja. Ova alga je prilagođena takvim promenama pa njena tkiva dobro čuvaju vodu i ta osobina se prenosi i na biljke koje se tretiraju EKOFUS®-om.
- Fucus vesiculosus može da se koristi za ishranu ljudi i sadrži u sebi vitamine, jod i druge korisne materije za ljudsku ishranu pa se primenom EKOFUS®-a poboljšavaju nutritivne vrednosti plodova

PRIMENA

  •  EKOFUS® se može primeniti za tretiranje svih ratarskih i industrijskih biljaka, krompira, povrtarskih biljaka, voćaka, cveća, ukrasnog i lekovitog bilja, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru. Može se primeniti u svim fazama razvoja, a posebno povoljno deluje u cvetanju.
  • Količina primene 1,5-3,0 l/ha (30-50 ml/10 l vode za male površine) folijarno ili preko sistema za navodnjavanje (ukoliko se primenjuje kroz sistem, preporučena količina je 3 l/ha ili 500 ml/10l vode za male površine). Tretman ponavljati na svakih 1-15 dana ukoliko su povoljni uslovi ili na svakih 7 dana ukoliko vladaju nepovoljni uslovi.
  • EKOFUS® se može mešati sa biostimulatorima EPIN EKSTRA®, CIRKON® i DOMOCVET® i folijarnim đubrivima FEROVIT® i SILIPLANT UNIVERZALNI®(može se mešati i  sa  CITOVIT®-om ali zbog sličnog sastava to nema smisla).

Rasad povrća, cveća, lekovitog bilja: 5 ml/l od faze 2 razvijena lista svakih na 15 dana
Krompir: 1,5-3 l/ha (5 ml/l) kad su biljke visine 10-12 cm, na početku cvetanja i 3 nedelje pre vađenja
Vinova loza; 3 l/ha (5 ml/l) u proleće u fazi listanja, u fazi butonizacije i do kraja vegetacije na svakih 15 dana
Povrće: 1,5-3,0 l/ha (3-5 ml/l) prvi tretman posle rasađivanja, a kasnije 2-3 puta u intervalu od 10-15 dana
Cvetno – dekorativne biljke: 1,5-3,0 l /ha (3-5 ml) u toku vegetacije na svakih 15-20 dana
Travnjaci: 3 l/ha (5 ml/l) posle svakog košenja
Lucerka, detelina, peršun lišćar: 1,5-2 l/ha 2-3 puta u toku vegetacije

© 2021 Ekoplant d.o.o.