Image
Image
FEROVIT® je visokokoncentrovani rastvor koji sadrži gvožđe (Fe) u količini 75 g/l (u helatnom obliku) i azot (N) u količini 40 g/l u obliku uree.

Uloga gvožđa, razlozi pojave deficita i delovanje FEROVIT-a 

Uloga gvožđa u biljkama vezana je za njegovu oksido-reduktivnu sposobnost u procesima fotosinteze, disanja, obrazovanja hlorofila, redukciji nitrata i nitrita, metabolizmu ugljenih hidrata, i dr. Prvi vidljiv simptom nedostatka gvožđa je prestanak fotosinteze i pojava hloroza na mladim listovima (bledo-žuti ili čak potpuno beli listovi-hlorotični između lisnih nerava sa nekrozama na ivicama listova). Pojava hloroza je česta kod povrtarskih i ratarskih biljaka ali i kod voćaka (breskve, kruške, kupine...) i vinove loze. Za biljke ovaj poremećaj je ograničavajući, jer kada se poremeti proces fotosinteze (i disanja) dolazi do poremećaja sinteze auksina – hormona rasta biljaka, pa biljke zaostaju u porastu i razviću. Manjak gvožđa se može javiti zbog uslova koji vladaju u zemljištu, ali i zbog uslova spoljašnje sredine. Alkalna, karbonatna i zemljišta na kojima je dodat kreč često imaju deficit gvožđa. Takođe, imaju ga i zemljišta koja sadrže veliku koncentraciju mangana i cinka gde dolazi do pojave nemogućnosti usvajanja gvožđa (antagonizam jona), a na zemljištima koja imaju višak fosfora dolazi do stvaranje nerastvornih i biljkama nedostupnih fosfata gvožđa. Često kada su duže vreme nepovoljni uslovi na otvorenom polju ili u plastenicima npr. hladno i vlažno vreme i nedostatak svetlosti (ali i kada je suša) usvajanje gvožđa može biti otežano. Kod biljaka koje su napadnute patogenima i štetočinama – npr. prouzrokovačima rđe na listovima i veliko prisustvo vaši i dr. insekata takođe slabi sposobnost fotosinteze. U svim ovim slučajevima biljkama treba dodati FEROVIT ®Helatni oblik  gvožđa  iz preparata je lako pristupačan  biljkama, u zemljištu se sporije raspada pa je duže dostupno. Prisustvo azota u đubrivu podstiče sintezu aminokiselina i belančevina i ovo dvostruko delovanje FEROVIT®-a potpomaže oporavak biljaka - počinje sinteza hlorofila, nestaje hloroza i javlja se intenzivna zelena boja i biljke nastavljaju rast i razvoj.

PRIMENA PREPARATA

  •  Može se primeniti folijarno u količini 0,5 -1,0 l/ha više puta u toku sezone – nema nikakvog ograničenja u broju tretmana.
  •  Preparat primeniti samostalno ili sa pesticidima, i uz dodatak biostimulatora EPIN EKSTRA®  ili CIRKON®. Može se primeniti i preko sistema za zalivanje u količini 1,0 l/ha – više puta u toku vegetcije i na svim tipovima zemljišta bez ograničenja. Takođe u ovom sistemu primene može se dodati CIRKON®.

© 2021 Ekoplant d.o.o.