PREPORUKA ZA PRIMENU U VIŠNJI I TRŠNJI

Trešnja i višnja su voćne vrste koje imaju relativno mali broj tretmana pesticidima pa se može reći da je njihova zaštita lakša. Međutim period do i u vreme cvetanja i zametanja plodova je jako osetljiv i zasad može stradati, a kasnije u toku vegetacije pucanje plodova može izazvati velike štete kao i napad insekata (Grafikon 18) Zato se preporučuje sledeći redosled primene biostimulatora i folijarnih đubriva:
 
  • EPIN EKSTRA® 150 ml/ha u koliko su biljke u cvetu a najavljuje se mraz ili izrazit pad temperature.
  • CIRKON® 150ml/ha u fazi početka cvetanja ili punog cvetanja zajedno sa tretmanom protiv Monilije, a drugi tretmanna kraju cvetanja ili nakon cvetanja (samostalno ili sa pesticidnim tretmanima). Kasnije u toku sezone raditi tretmane na svakih 10 do 15 dana uz dodatak CITOVIT 1-1,2l/ha i FEROVITA 0,5l/ha radi izbalansirane ishrane i sprecavanja pojave hloroze.
  • u vreme intenzivnog listanja biljaka EPIN EKSTRA® 150 ml/ha
  • Za povećanja čvrstine i smanjenje pucanja plodova primenitii folijarno đubrivo SILIPLANT UNIVERZALNI® 1/ha 1-2 puta
  • Nakon berbe uraditi tretman preparatom EPIN EKSTRA® u dozi od 150 ml /ha.
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 17

Image

Grafikon 17:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.