Image
Image

 

SILIPLANT UNIVERZALNI® je neorgansko đubrivo koje sadrži 7% silicijuma, 1% kalijuma i mikroelemente - gvožđe (Fe) 300 mg/l, magnezijum (Mg), mangan (Mn) 150 mg/l, bakar (Cu) 70 mg/l, kobalt (Co) 15 mg/l, cink (Zn) 80 mg/l i bor (B) 90 mg/l.

DELOVANJE PREPARATA

Silicijum i silicijumova đubriva su “hit” poslednjih godina jer je dokazano da ovaj elemenat ima važnu fiziološku funkciju u mnogim procesima u biljkama. Usvajanje silicijuma iz đubriva je veoma komplikovan proces, ali je u đubrivu SILIPLANT UNIVERZALNI® ovaj problem rešen organskim nosačima, koji omogućujuju da  dobar deo silicijuma uđe unutar ćelije, a da jedan deo ostane na površini biljaka. Takođe u đubrivo su inkorporirani mikroelementi koji daju dodatni kvalitet kao i značajna količina makroelementa kalijuma.

SILIPLANT UNIVERZALNI®  SE PRIMENJUJE ZA:   

• Poboljšanja mehaničke čvrstoće stabla, lista, ploda i sprečavanje pucanja plodova
Silicijum koji se ugrađuje u ćelijske zidove značajno utiče na smanjenje poleganja biljaka, povećava njihovu mehaničku čvrstoću i otpornost na mehaničke povrede tkiva. Ovaj efekat je važan kod mladih biljaka – za jačanje stabla i grana kod rasada povrća i kasnije u plodonošenju, za elastičnost i čvrstoću kod mladih izdanaka maline, za jačanje “nežnih” mladih listova voćaka (npr. kajsije izložene jakom vetru). Takođe jedna od najznačajnijih uloga ovog đubriva je jačanje čvrstoće plodova i sprečavanje pucanja plodova. Mehanička čvrstoća ploda tretiranog sa SILIPLANT UNIVERZALNI® je obezbeđena ugradnjom silicijuma u ćelijske zidove ćelija površine ploda gde se ugrađuje kristalna rešetka  silicijuma koja je čvrsta ali i elastična pa plod može neometano da raste tj. ovo je velika pomoć kod plodova koji su skloni pucanju – paradajz, trešnja, višnja i dr. Takođe ova kristalna rešetka pomaže usvajanje hranjivih elemenata u plod pa je on krupniji i čvršći tj. kompaktniji i bolje strukture “mesa” što je važno za kvalitet.  Tretman đubrivom SILIPLANT UNIVERZALNI® 1,0 -1,5 l/ha treba raditi kod mladog rasada, kod povrća u punom plodonošenju i kod voćaka u periodu intenzivnog rasta i  pred sazrevanje na svakih 15-tak dana. 

• Vezivanje toksičnih elemenata i ostataka pesticida iz zemljišta i prevazilaženje blokade fosfora
Silicijum vezuje za sebe toksične elemente (npr. Al, Mn, Kd..) koje biljka usvaja iz podloge što je posebno izraženo na kiselim  zemljištima i kod žitarica. Silicijum poboljšava usvajanje fosfora i preuzima njegovu ulogu, pa kada je u biljkama prisutna veća količina silicijuma one lakše podnose nedostatak ili nedostupnost fosfora. Takođe, silicijum olakšava usvajanje kalijuma, natrijuma, gvožđa i azota. Tretman đubrivom SILIPLANT UNIVERZALNI® 1,0 -1,5 l/ha treba uraditi odmah čim se primeti problem sa fosforom (simptomi kod kukuruza su ljubičasti listovi, manje korenskih dlačica) ili kada se primeti zastoj i deformacije biljaka usled trovanja. Tretman se može ponoviti posle 10-tak dana.

• Poboljšanje otpornosti na sušu i mraz
Uloga silicijuma je naročito izražena kada biljke trpe sušu i mraz. To je složen proces povezan sa inkorporacijom silicijuma u ćelijski zid biljaka, čime se usporava transpiracija i  povećava otpornost prema osmotskim stresovima. U uslovima ova dva stresa poželjno je uraditi 1-2 tretmana đubrivom SILIPLANT UNIVERZALNI® 1,0 -1,5 l/ha a takođe u jesen uraditi tretman sadnica  maline – pogotovo mladih, kako bi lakše izdržale teret snega, a i kod svih drugih višegodišnjih biljaka kako bi lakše prezimele. 

• Poboljšanje otpornosti na patogene i insekte
Uloga silicijuma u integralnoj zaštiti bilja je veoma značajna jer se njegovom primenom stvara strukturna barijera za  prodiranje fitopatogenih organizama u ćelije biljaka i time povećava otpornost biljaka  na razvoj bolesti, a takođe u značajnoj meri se smanjuje tj. ometa i napad insekata. Na ovaj način biljke se bolje brane pa se primena pesticida može značajno redukovati.

PRIMENA PREPARATA
  •  Može se primeniti folijarno ili preko sistema za zalivanje u količini 1,0-1,5 l/ha više puta u toku vegetacije.
 

© 2021 Ekoplant d.o.o.