PREPORUKA ZA PRIMENU U ZELENOJ SALATI

Uprkos kratkoj vegetaciji, salata je izložena stalnom stresu(Grafikon 12) koji utiče na kvalitet. Preporuka za primenu biostimulatora je:

 

  • U pripremi za setvu uraditi tretman semenaCIRKON®-om,seme potopiti u rastvor 0,2ml (8kapi) CIRKON®-a/l vode i ostaviti potopljeno u ovom rastvoru u trajanju od 7 sati, zatim prosušiti i izvršiti setvu 

 

  • EPIN EKSTRA®50ml/ha-u toku prve nedelje posle rasađivanja. U koliko vladaju nepovoljni uslovi ili negativne temperature i biljkama treba dodatna pomoć, ovaj tretman se može ponoviti posle 7dana. EPIN EKSTRA® sprečava formiranje zgužvanih i tvrdih listova.

 

  • CIRKON® 50ml/ha primeniti zajedno sa  insekticidima i fungicidima čija se doza može smaniti za 20-30%.
  • Za povećanje čvrstine listova, bolje zdravstveno stanje , čuvanje i transport salate primenitiSILIPLANT UNIVERZALNI®1 l/ha jedanput u toku vegetacije.

Preporuka za kasno prolećnu i letnju proizvodnju je ista kao i za rano prolećnu proizvodnju.

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda garfikona 12

Image

Grafikon 12

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.