PREPORUKA ZA PRIMENU NA ŠLJIVI

Iako pogodni edafski i klimatski uslovi omogućuju da se šljiva gaji na različitim terenima u našoj zemlji postići dobar prinos i kvalitet ovog „nacionalnog „ voća nije lako. Cvetanje i oplodnja su najkritičniji – najstresniji periodi  kod ovog voća (Grafikon 22) i važno je usevu pomoći da dobro prebrodi ovaj period. Zato  od cvetanja treba početi sa primenom biostimulatora i đubriva :
  • EPIN EKSTRA® 150 ml/ha u rano proleće ukoliko su biljke u cvetu a najavljuje se mraz ili izrazit pad temperature. Preparat primeniti preventivno ili nakon mrazeva, ili ukoliko je došlo do delimičnog izmrzavanja tek zametnutih plodova.
  • CIRKON® 100-150 ml/ha, u fazi početka cvetanja ili punog cvetanja zajedno sa tretmanom protiv Monilije., a drugi tretmanna kraju cvetanja ili nakon cvetanja (samostalno ili sa pesticidnim tretmanima).
  • u vreme intenzivnog listanja EPIN EKSTRA® 150 ml/ha
  • u fazi listanja preporučuje se i primena folijarnog đubriva CITOVIT 1-1,2 l/ha
  Ukoliko dođe do pojave hloroze, primeniti FEROVIT® 0,5-1 l/ha  1-2 puta u zavisnosti od intenziteta hloroze
  • Za povećanja čvrstine plodova i smanjenje pucanja primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1 l/ha 1-2 puta u fazi razvoja ploda pa sve do berbe
  • Nakon berbe EPIN EKSTRA® 150 ml/ha.
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda garfikona 22

Image

Grafikon 22

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.