Image
Image
CITOVIT® je tečno helatno đubrivo koje  sadrži sve potrebne makro i mikroelemente u količinama i u odnosu koji je biljkama prirodno potreban: azot (N) 30 g/l, fosfor (P2O5) 6 g/l, kalijum (K2O) 27 g/l, gvožđe (Fe) 39,5 g/l. sumpor (S) 40,5 g/l, mangan (Mn) 30 g/l, magnezijum (MgO) 10 g/l, bor (B) 8 g/l, bakar (Cu) 9 g/l, cink (Zn) 8 g/l, molibden (Mo) 4,5 g/l i kobalt (Co) 2,7 g/l.
Mikro i makroelementi su u kompleksima sa nižim organskim kiselinama istovetnim prirodnim pa ih biljka lako usvaja i u potpunosti iskorišćava. Inovativnim tehnološkim postupkom dobijena je stabilnost ovih kompleksa i zbog čega je formulacija CITOVIT®-a  jedinstvena i registrovana kao jedino tečno kompleksno đubrivo (Patent Ruske Federacije  № 2179162 от 10.02.01 г.) koje se lako usvaja i blagotvorno deluje na biljke.

DELOVANJE PREPARATA

Primenjen u toku vegetacije CITOVIT® dopunjuje kompletnu ishranu biljaka čime se  sprečava promena boje listova i plodova, tačkavost, nekroze, rozetavost listova i pojava drugih  simptoma kao i bolesti  izazvanih  nedostatkom mikroelemenata. Takođe, CITOVIT®  poboljšava cvetanje, formiranje plodova, smanjuje njihovo opadanje i  povećava otpornost biljaka na nepovoljne uslove, ili im pomaže da takve uslove prevaziđu - pa ga u takvim uslovima treba obavezno primenjivati.

PRIMENA PREPARATA

  •  CITOVIT® se primenjuje za tretiranje svih ratarskih i industrijskih biljaka, krompira, povrtarskih biljaka, voća, cveća, ukrasnog i lekovitog bilja, na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru, u skladu sa upustvom  u količini do 1,2 l/ha više puta u toku vegetacije.
  •   CITOVIT® se usvaja preko semena (potapanjem semena u rastvor, čime se postiže bolje kljanje, nicanje i razvoj u početnim fazama) preko korena i preko listova. 
  • CITOVIT®se primenjuje u svim uslovima gajenja na otvorenom polju i u zaštićenom prostoru. Na njega posebno dobro reaguju biljke koje se gaje na neutralnim substratima ( perlitu, mineralnoj vuni itd.). Takođe, dobro je rastvorljiv u vodi i ne taloži se, tako da je pogodan za sisteme za zalivanje ( ne zapušava kapaljke).
  • Preparat se može primenjivati samostalno, ali primenom u smeši sa pesticidima i bioregulatorima EPIN EKSTRA® i CIRKON® postiže se najpotpuniji efekat tj. smanjuje se stres od primene pesticida, a biljke dobijaju dodatno hranivo u momentu kada im je ono najpotrebnije – kada trpe stres, bolest, napad štetočina!

© 2021 Ekoplant d.o.o.