PREPORUKA ZA PRIMENU NA CRNOM LUKU, BELOM LUKU I PRAZILUKU

Stresni faktori kao što su nepovoljni vremenski uslovi, napad bolesti i insekata (Grafikon 15), pored uticaja na prinos, utiču na kvalitet glavica i dužinu njihovog čuvanja. Preporuka za primenu biostimulatora i đubriva:

 

  • Tretiranje semena luka: CIRKON® 0,2ml (8kapi)/l vode na kilogram semena - seme ostaviti potopljeno u ovom  rastvoru u trajanju od  7 sati a zatim prosušiti i  izvršiti setvu.
  • Tretiranje arpadžika, čenova belog luka  i rasada praziluka; CIRKON® 2ml /10l vode neposredno pred sadnju (arpadžik, čenove ili rasad) potopiti 5-10min u ovaj rastvor
  • EPIN EXTRA®  50ml /ha - odmah nakon nicanja luka iz semena i arpadžika  ili nekoliko dana posle rasađivanja praziluka. EPIN EKSTRA® primeniti samostalno ili zajedno sa herbicidima (ili sa insekticidima i folijarnim đubrivima). Tretman u ovoj dozi ponoviti (i više puta ako je to potrebno) a obavezno uraditi ako dođe do oštećenja od herbicida, grada, oluje i dr. tj svaki put kada su listovi oštećeni ili pokidani
  • CIRKON® 50ml/ha tokom cele vegetacije, na svakih 15 dana za smanjenje napada insekata i bolesti i kao okvašivač – "lepak" sa insekticidima i fungicidima.
  • Od početka formiranja glavice zajedno sa CIRKON®-om preporučuje se primena folijarnog đubriva CITOVIT® 0,5 – 1L/ha zbog visokog sadržaja sumpora (40.5 g/L) i kalijuma (27g/L).

 

  • Za duže čuvanje i bolje zdravstveno stanje glavica pred kraj vegetacije primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 15

Image

Grafikon 15

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.