PREPORUKA ZA PRIMENU U DUVANU

Stresovi koje duvan trpi tokom cele vegetacije (Grafikon 8)odražavaju se na krajnji kvalitet. Preporuka za primenu biostimulatora i đubriva:
  • EPIN EKSTRA® 3-5ml/1l vode folijarno 1-2 puta u toku gajenja rasada
  • CIRKON® 40-50ml/ha folijarno ili 100ml/ha kroz sistem za navodnjavanje neposredno posle rasađivanja
 
  • EPIN EKSTRA® 50ml/ha - u toku prve nedelje posle rasađivanja uz dodatak đubriva CITOVIT® u količini 0,5 – 1L/ha. EPIN EKSTRA® primeniti obavezno ako dođe do oštećenja od herbicida, grada, oluje i dr. tj svaki put kada su listovi oštećeni ili pokidani
 
  • CIRKON® 40ml/ha tokom vegetacije na svakih 15 dana (samostalno ili sa pesticidnim tretmanima)
 
  • SILIPLANT UNIVERZALNI® - u vreme intenzivnog formiranja listova, uraditi prvi tretman u količini 1-1,5L/ha  i ovo ponavljati na svakih 15 dana. Naročito je važno primeniti ga u periodu 20 do 25 dana pred berbu. Ovakva primena se preporučuje naročito kod duvana tipa VIRDŽINIJE, BERJLEJ-a kao i kod orijentalnih duvana.
 
  • U slučaju najave ranih jesenjih mrazeva i niskih temperatura dok je berba još u toku primeniti EPIN EKSTRA® čim se mraz i niske temperature najave. Ako se period niskih temperatura i mraza nastavi, tretman ponoviti sedmog dana.
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.
 

Legenda grafikona 8

Image

Grafikon 8:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.