PREPORUKA ZA PRIMENU NA POSTRNOJ BORANIJI

Zbog specifičnosti postrne proizvodnje, a pogotovo kad su mahunarke u pitanju (Grafikon 14) svaki stres tokom cele vegetacije se drastično odražava na prinos. Preporuka za primenu biostimulatora je sledeća:

 

  • EPIN  EKSTRA® 50ml/ha, u tank miksu sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. U koliko se herbicidi primene samostalno i dođe do pojave fitotoksičnosti kao i ako se pojave oštećenja od zemljišnih herbicida, nepovoljnih vremenskih prilika i dr. usev treba što pre istretirati sa EPIN  EKSTRA® 50ml/ha samostalno ili uz dodatak folijarnog đubriva CITOVIT® 1L/ha
  • CIRKON® 50ml/ha (1-2 puta) sa herbicidima za suzbijanje travnih korova  (ili sa insekticidima i fungicidima).

 

U slučaju najave ranih jesenjih mrazeva i niskih temperatura, dok žetva još nije završena, treba primeniti EPIN EKSTRA® čim se mraz i niske temperature najave. Ako se period niskih temperatura i mraza nastavi, tretman ponoviti sedmog dana.

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 14

Image

Grafikon 14:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.