PREPORUKA ZA PRIMENU U KROMPIRU

Za velike prinose, kvalitet i mogućnost dugog čuvanja krtola, potrebno je prevazići sve stresove koje krompir trpi tokom cele vegetacije (Grafikon 17) Preporuka za primenu biostimulatora je sledeća:

 

  • Pre sadnje – istretirati (isprskati) krtole krompira sa rastvorom CIRKON®-a (10ml CIRKON®-a rastvoriti u 5L vode za 1,0 tonu krompira).

 

  • Na početku vegetacije primeniti EPIN EKSTRA® u količini 50ml/ha zajedno sa folijarnim herbicidima. Ako je došlo do fitotoksije zbog dejstva zemljišnih herbicida nakon kiša EPIN EKSTRA® primeniti  u istoj  količini čim se primeti fitotoksija

 

  • Pred cvetanje – istretirati usev sa preparatom CIRKON® u količini 40ml/ha i ovaj tretman ponoviti posle 2 nedelje. Preporuka je da se ovim tretmanima doda folijarno đubrivo CITOVIT® 1L/ha. Tretmani se mogu obavljati samostalno ili zajedno sa fungicidima i insekticidima.

 

  • Za duže čuvanje i bolje zdravstveno stanje krtola, pred kraj vegetacije primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

 

Legenda garfikona 17

Image

Grafikon 17:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.