PREPORUKA ZA PRIMENU U MRKVI, CELERU, PAŠTRNAKU I PERŠUNU

Postići dobar prinos i kvalitet korenasto krtolastih biljaka nije jednostavno jer su tokom razvoja izložene stalnom stresu (Grafikon 16). Preporuka za primenu biostimulatora u prevazilaženju stresa je:

 

  • EPIN EKSTRA® 50ml/ha u fazi 2 do 3 razvijena prava lista.

  Kod peršuna lišćara tretman sa EPIN EKSTRA® 50ml/ha uraditi nakon svakog košenja kako bi se podstakao ponovni rast lisne mase

 

  • CIRKON® 50 ml/ha prvi put u fazi početka formiranja korena i zadebljalog stabla (prečnik veći od 0,5cm) , tretman ponoviti nakon 15 dana, a poslednji tretmano obaviti 2 nedelje pre vađenja. Zajedno sa primenom CIRKON®-a preporučuje primena i folijarnog đubriva CITOVIT® 0,5–1L/ha.

 

  • Za povećanje čvrstine, bolje zdravstveno stanje i čuvanje korena, pred kraj vegetacije primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

 

Legenda grafikona 16

Image

GRAFIKON 16

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.