PREPORUKA ZA PRIMENU U SUNCOKRETU

Iako je otporna i robusna biljka, suncokret u početnoj fazi razvoja i fazi nalivanja zrna (Grafikon 5) trpi velike stresove koji se odražavaju na prinosu. U početnoj fazi to su herbicidi i insekti, a kasnije bolesti, visoka temperatura i suša. Kako bi se usev lakše izborio sa ovim situacijama, preporučena je sledeća primena biostimulatora i đubriva:
 
  • Nakon nicanja EPIN EKSTRA® 50ml/ha, samostalno ili u tank miksu sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. U koliko se koriste agresivniji folijarni herbicidi, a takođe i u koliko se pojave oštećenja od primene zemljišnih herbicida primeniti EPIN EKSTRA®, samostalno ili uz dodatak folijarnog đubriva CITOVIT® 1L/ha.
 
  • Pred butonizaciju suncokreta primeniti CIRKON® 50ml/ha zajedno sa folijarnim đubrivom SILIPLANT UNIVERZALNI® 1l/ha samostalno ili u tank miksu sa herbicidima za suzbijanje travnih korova ili insekticidima.
 
  • Kod postrne setve preporuke su iste kao i za redovnu setvu
 
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 5

Image

Grafikon 5:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.