PREPORUKA ZA PRIMENU U ULJANOJ REPICI

Početna faza razvoja, spremnost biljaka za ulazak u zimu, kao i faza cvetanja, oplodnje i nalivanja zrna (Grafikon 7) od izuzetne su važnosti za dobar prinos uljane repice. Shodno tome, preporuka za primenu biostimulatora i đubriva je:
 
JESENJA PRIMENA
 
  • CIRKON® 50ml/ha u ranoj fazi razvoja biljaka - u koliko je došlo do napada insekata i bolesti primeniti zajedno sa pesticidnim tretmanima.
  • EPIN EKSTRA® 50ml/ha primeniti kod lošeg nicanja, loših vremenskih prilika u tom periodu, kod prekasne setve, kad biljke ulaze u zimu nedovoljno razvijene, s malo rezervnih materija u stabljici i korenu, ili kod prerane setve kad biljke ulaze u zimu prevelike pa lakše izmrzavaju, sporije se regenerišu u proleće, kasne u porastu, a što se sve odražava na smanjenje prinosa. U ovim slučajevima primeniti EPIN EKSTRA® 50ml/ha, samostalno ili sa pesticidnim tretmanima.
PROLEĆNA PRIMENA
 
  • EPIN EKSTRA®50ml/ha   za „pokretanje“ useva samostalno ili u tank miksu sa herbicidima
  • CIRKON®50ml/ha(1-2 puta) pred cvetanje ili tokom vegetacije zajedno sa folijarnim đubrivom CITOVIT ® 1L/ha
  • Kod sorata koje su izrazito sklone pucanju mahuna preporučljivo je primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha u toku letnjeg perioda
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

LEGENDA GRAFIKONA 7

Image

Grafikon 7

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.