PREPORUKA ZA PRIMENU NA MALINI I KUPINI

U zasadu maline i kupine,  u toku cele vegetacije treba kombinovati primenu preparata EPIN EKSTRA® i CIRKON® i folijarnih đubriva CITOVIT ®,FEROVIT® i SILIPLANT UNIVERZALNI® jer je usev stalno izložen stresu, a prioritet ozbiljne proizvodnje je prinos i kvalitet kao i dugotrajnost zasada. U grafiku 24 prikazana je dinamika stresa kod zasada od druge godine pa na dalje dok je zasad u prvoj godini na drugi način oseljiv. Stoga se primena može razdvojiti na dve preporuke.

PREPORUKU ZA ZASAD U PRVOJ GODINI SADNJE

  Sadnice potopiti u rastvor CIRKON®50ml  /100 l vode (5ml/10l ) i ostaviti 7 -8 sati ili da prenoće a zatim saditi i sa ovim rastvorom zaliti biljke. Kada se razviju mladi lastari u drugom delu vegetacije uraditi 1-2 tretmana sa SILIPLANT  UNIVERZALNI® 1l/ha. Pred zimu obavezno uraditi tretman sa EPIN EKSTRA® 100ml/ha

PREPORUKA ZA ZASAD OD DRUGE GODINE

  • Na početku vegetacije, tj. kada temperatura zemljišta pređe 8°C, biljke zaliti rastvorom CIRKON®-a 5 ml/10 litara vode
  • U fazi intenzivnog razvoja listova primeniti EPIN EKSTRA® 100-150ml/ha
  • CIRKON® 100-150 ml/ha primeniti nekoliko puta i to na početku i u toku cvetanja a kasnije na svakih 10-15 dana. Zajedno sa njim primeniti CITOVIT ® 1L/ha. Za bolje nalivanje i povećanje čvrstine plodova primeniti folijarno đubrivo SILIPLANT UNIVERZALNI® 1l/ha (1-2puta) nakon završenog cvetanja,pa do neposredno pred berbu. U koliko dođe do pojave hloroze, primeniti FEROVIT® 0,5-1L/ha jednom ili dva puta u zavisnosti od intenziteta pojave hloroze.
  • Nakon završene berbe i uklanjanja starih izbojaka EPIN EKSTRA®  u dozi od 100-150 ml/ha

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafika 24

Image

Grafikon 24:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.