PREPORUKA ZA PRIMENU U KAJSIJI

Najosetljiviji period kod kajsije je cvetanje, zametanje ploda i faza malih plodova. Tada u najgorem slučaju biljke mogu u potpunosti ostati bez roda ili biti znatno oštećene od bolesti. I kasnije u toku vegetacije, biljke mogu biti pod uticajem raznih vrsta stresa (Grafikon 19) pa preporučujemo sledeću dinamiku primene biostimulatora i đubriva :
 
  • EPIN EKSTRA® 100-150 ml/ha u fazi roze balona. Ukoliko postoji opasnost od mraza tretman uraditi odmah čim se najavi mraz, a ako se period niskih temperatura ili mraza nastavi, tretman ponavljati na svakih 2 do 3 dana.
  • U fazi cvetanja i precvetavanja CIRKON® 100-150 ml/ha prvi put u punom cvetanju - zajedno sa fungicidom za suzbijanje monilije i drugi put u istoj dozi u  fazi precvetavanja, samostalno ili sa presticidnim tretmanima. U ovoj fazi preporučuje se primena folijarnog đubriva FEROVIT® 1 l/ha
  • U toku formiranja plodova pa do kraja vegetacije raditi CIRKON® 100-150 ml/ha, na svakih 10-15 dana zajedno sa CITOVIT®-om 1 l/ha ( 2-3 puta).
  • neposredno pred berbu SILIPLANT UNIVERZALNI 1 l/ha, za bolji kvalitet i čvrstinu plodova
  • Nakon berbe primeniti EPIN EKSTRA® u dozi od 150 ml/ha u kombinaciji sa đubrivom FEROVIT® 1 l/ha.
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 19

Image

Grafikon 19:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.