PREPORUKA ZA PRIMENU NA BRESKVI I NEKTARINI

Breskva i nektarna imaju relativno kratku vegetaciju pa je i primena pesticida tj broj tretmana kod ovog voća manji. Međutim tržište zahteva lepe krupne plodove, pravilnog oblika, boje, mirisa i dr. a često mraz „obere“ rod , vremenski uslovi u periodu cvetanja ne budu povoljni , bolesti, insekti i drugi stresni faktori uzmu danak (Grafikon 23). Uključivanje biostimulatora i folijarnih đubriva može znatno da pomogne

  • EPIN EKSTRA® 100-150ml/ha u fazi roze balona U koliko postoji opasnost od mraza ovaj tretman uraditi odmah čim se najavi mraz, a ako se period niskih temperatura ili mraza nastavi, tretman ponavljati na svakih 2-3 dana ( ili češće ukoliko su konstantno niske temperature).
  • U fazi cvetanja i precvetavanja CIRKON® 100-150ml/ha, prvi put u punom cvetanju - zajedno sa fungicidom za suzbijanje monilije i drugi put u istoj dozi u  fazi precvetavanja, samostalno ili sa presticidnim tretmanima. U ovoj fazi preporučuje se primena folijarnog đubriva FEROVIT® 0,5-1l/ha, a drugi put nakon obrazovanja zametaka.
  • U toku formiranja plodova CIRKON 100-150l/ha. Ovaj tretman se po potrebi može ponavljati na svakih 10-15 dana zajedno sa folijarnim đubrivom CITOVIT® 1l/ha ( 2-3 puta)
  • U drugoj polovini vegetacije i u vreme zrenja plodova SILIPLANT UNIVERZALNI® 1/ha kako bi se smanjio napad štetočina i bolesti,održala svežina ploda, i poboljšala čvrstina i kvalitet

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 23

Image

Grafikon 23

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.