PREPORUKA ZA PRIMENU NA VINOVOJ LOZI

„Dobre“ godine za vinovu lozu su nažalost veoma retke i čak se može reći da je gajenje ove „božanske“ biljke i proizvodnja dobrog kvalitetnog grožđa postalo ozbiljan izazov i za dobre vinogradare. Od nepovoljnih vremenskih uslova i jakog napada bolesti i štetočina loza može da strada skoro u celoj vegetaciji (Grafikon 26.) pa je pomoć biostimulatora i dobrih đubriva neophodna. Preporuka za primenu je sledeća:

  • EPIN EKSTRA100-150 ml/ha - prvo tretiranje u fazi porasta lastara oko 5 cm samostalno ili zajedno sa fungicidnim tretmanom.
  • EPIN EKSTRA100-150ml/ha-drugo tretiranje kada su lastari u intenzivnom porastu - u fazi porasta  lastara 30-40 cm
  • CIRKON® 100-150 ml/ha pred početak ili na početku cvetanja. Zajedno sa njim u fazi cvetanja i rasta bobica preporučuje se  primena CITOVIT® -a 1L/ha.
  • CIRKON® 100-150 ml/ha u toku porasta bobica – do zatvaranja grozdova na svakih 15 dana
  • SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha 1-2puta primenjivati nakon završenog cvetanja do zatvaranja grozdova. U koliko dođe do pojave hloroze, primeniti FEROVIT® 0,5-1L/ha 1-2 puta u zavisnosti od intenziteta pojave hloroze
  • Nakon završene berbe primeniti EPIN EKSTRA®  u dozi od 100-150ml/ha

Preparati ne menjaju osobine vinove loze tj. ne utiču na procese proizvodnje vina. Mogu se koristiti i kod stonih i kod vinskih sorti grožđa !

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 26

Image

Grafikon 26:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.