PREPORUKA ZA PRIMENU U LUCERKI

Kao višegodišnja biljka koja se kosi više puta u toku godine, lucerka periodično ulazi u faze stresa (Grafikon 6) Preporuka za primenu biostimulatora i đubriva je sledeća:
 
  • EPIN EKSTRA® 50ml/ha u ranoj fazi razvoja biljaka -  kada je mlad usev iznikao i počinje da raste kao i nakon svakog košenja u starijim lucerištima. EPIN EKSTRA® obavezno primeniti zajedno sa herbicidima. U koliko se herbicidi primene samostalno i dođe do pojave fitotoksije treba što pre istretirati sa EPIN  EKSTRA® 50ml/ha uz dodatak folijarnog đubriva CITOVIT® 1L/ha
  • U slučaju jesenje setve i naglog pada temperature, dok su biljke još mlade i nedovoljno formirane i preti opasnost od izmrzavanja, primeniti EPIN  EKSTRA® 50ml/ha
  • CIRKON® 50ml/ha (1-2 puta) pred cvetanje ili tokom vegetacije uz dodatak folijarnog đubriva CITOVIT® 1L/ha samostalno ili u tank miksu sa insekticidima ili fungicidima
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 6

Image

Grafikon 6:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.