PREPORUKA ZA PRIMENU U KUKURUZU

   Kukuruz je usev koji može da istrpi veoma stresne situacije, ali kako bi se postigao dobar prinos potrebno je zaštititi biljke u u početku vegetacije (niske temperature, herbicidi, insektii) i u fazi oplodnje i nalivanja zrna (visoke temperature, suša, insekti, bolest) Grafikon 2. Preporuka za prevazilaženje tih stresnih faktora je:
  • EPIN EKSTRA® 50 ml/ha primeniti u ranim fazama razvoja useva (1-5  listova) zajedno sa herbicidima (1-2 puta po potrebi) U koliko se herbicidi primene samostalno i dođe do pojave fitotoksije, kao i ako se pojave oštećenja od zemljišnih herbicida, usev treba što pre istretirati sa EPIN  EKSTRA® 50ml/ha uz dodatak folijarnog đubriva CITOVIT® 1L/ha .
  • U slučaju blokade fosfora, iz bilo kog razloga primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha.
  • CIRKON® 50ml/haprimeniti zajedno sa herbicidima za suzbijanje divljeg sirka i drugih travnih korova,ili sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova a koji se primenjuju u kasnijim fazama razvoja kukuruza ili sa insekticidima.
  • Preventivni tretman CIRKON®-om (u kombinaciji sa insekticidom) u vreme prelaska cikada na kukuruz, skoro stopostotno sprečava pojavu crvenila kukuruza.
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.
 

Legenda grafikona 2

Image

Grafikon 2

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.