PREPORUKA ZA PRIMENU U JAGODI

Jagoda je veoma rentabilna i zahvalna vrsta ali samo ukoliko poznajete i prepoznajete njene kritične (stresne) faze (Grafikon 22) i primenite adekvatnu  zaštito i ishranu  i pojačate imunitet i snagu biljaka primenom biostimulatora. Na ovaj način se biljka od sadnje potpomaže i jača. 

JESENJA PRIMENA

  • Pred sadnju potapanje živića u rastvor CIRKON® -a 1ml na 4 litre vode 6-7 sati, ili 50ml/ha folijarno, ili 100-200ml kroz sistem za zalivanje odmah nakon rasađivanja živića
  • 7- 10 dana posle rasađivanja- EPIN EKSTRA® 50ml/ha

 

PROLEĆNA PRIMENA

  • CIRKON® potapanjem živića u rastvor 1ml na 4 litre vode, 6-7 sati pred sadnju ili sa 50ml/ha folijarno ili 100-200ml kroz sistem za zalivanje odmah nakon rasađivanja živića
  • Na početku kretanja vegetacije EPIN EKSTRA® 50ml/ha U slučaju kasnih prolećnih mrazeva, primeniti EPIN EKSTRA® 50-100ml/ha čim se najavi mraz ili odmah posle mraza ukoliko biljke nisu potpuno izmrzle
  • Početak cvetanja CIRKON® 50-100ml/ha. Tretman ponavljati na svakih 15 dana samostalno ili sa pesticidnim tretmanima dok se ne završi berba. Takođe CIRKON® dodati u svaki fungicidni tretman. Zajedno sa njim preporučuje se primena CITOVIT ®1L/ha. Za bolje nalivanje i povećanje čvrstine plodova primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha 1-2puta nakon završenog cvetanja. U koliko dođe do pojave hloroze, primeniti FEROVIT® 0,5-1L/ha 1-2 puta u zavisnosti od intenziteta pojave hloroze
  • u fazi diferenciranja i pripreme cvetova za sledeću godinu primeni CIRKON®50-100 ml/ha folijarno, samostalno ili zajedno sa pesticidima

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 25

Image

Grafikon 25

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.