Image
Image
Rezultat primene EPINA-EKSTRA (desno)posle grada i oluje
Rezultat primene CIRKONA na početku vegetacije u usevu suncokreta
Image
Image
Rezulat primene CIRKONA (desno)na kukuruzu u fazi 2-4 i 6-8 listova (ogledno polje u Banatu u selu Botoš)
Image
Image
Rezultat obrade semena lubenice Epinom-Ekstra(desno), fotografisano posle dejstva mraza.
Image
Image
Rezultat primene Siliplanta Univerzalnog 60 ml/ t semena ozime pšenice (desno) 
Image
Rezultat primene 60 ml/t semena Siliplanta Univerzalnog (levo) na razvoj korenovog sistema u početnim fazama razvoja ozime pšenice.
Image
Image
Rezultati pimene naših biostimulatora i tečnih đubriva u plastenicima Milutina Paunovića iz Jarka.
Image
Rezultati primene Epina-Ekstra i Domocveta u proizvodnji cveća, kod Branka Vukajlovića iz Čuruga.
Image
Primena naših biostimulatora i tečnih djubriva  u plastenicima Dejane Vujkov iz Kule.

© 2021 Ekoplant d.o.o.