PREPORUKA ZA PRIMENU U JABUCI

Tržište jabuke postaje sve zahtevnije pa se pored dobrog prinosa traži i odličan kvalitet – krupnoća, oblik, boja , sadržaj šećera i dr. Jabuka mora biti dobra za berbu i transport, da se dobro čuva i ostalo. To je naravno moguće postići ali zasad se mora stalno pratiiti i pored pesticida i đubriva obavezno je da se uključe i biostimulatori da bi se pojedine kritične - stresne faze (Grafikon 21) lakše prevazišle. Preporuka za primenu biostimulatora i đubriva je sledeća: 
  • Faza mišijih ušiju EPIN EKSTRA® 100-150 ml/ha samostalno ili zajedno sa pesticidnim tretmanom
  • Faza zelenih buketića EPINOM EKSTRA® 100-150 ml/ha samostalno ili zajedno sa pesticidnim tretmanom. Ukoliko postoji opasnost od mraza i niskih temperatura, a biljke su u fazi cvetanja tretman uraditi odmah čim se najavi mraz. Ako se period niskih temperatura i mraza nastavi, tretman ponoviti posle 2-3 dana u istoj dozi.
  • Faza formiranja plodova CIRKON® 100-150 ml/ha (samostalno ili sa pesticidnim tretmanom). Ukoliko dođe do pojave hloroze, primeniti folijarno đubrivo FEROVIT® 0,5-1 l/ha 1-2 puta u zavisnosti od intenziteta hloroze.
  • Tokom vegetacije, primeniti CITOVIT 1-1,2 l/ha na svakih 10-15 dana.
  • U fazi razvoja ploda pa do pred samu berbu SILIPLANT UNIVERZALNI®
  1 l/ha za povećanja čvrstine ploda
  • Pred kraj vegetacije EPIN EKSTRA® 150 ml /ha
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 21

Image

Grafikon 21:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.