Pun naziv organizacije:
PRIVREDNO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, TRGOVINU I USLUGE EKOPLANT DOO BOTOŠ
Skraćen naziv organizacije:
EKOPLANT DOO
Poreski identifikacioni broj (PIB):

106548284
Matični broj:
20628332
Broj računa u banci
Sberbank a.d. Beograd
285-2071000000168-82
Direktor društva:
Miloš Nedović
Fizička adresa
23243, Zrenjanin (Botoš), ul. Makse Gavrilova 67
Pravna adresa:
23243, Zrenjanin (Botoš), ul. Makse Gavrilova 67
Kontaktna lica:
Direktor: Miloš Nedović
tel. +381 60 763 40 27
email: milosnedovic215@gmail.com

Računovodstvo: Aleksandar Dukić
tel. +381 011 44 09 880
email: a.dukic@alfarevizija.rs

Menadžer prodaje: Predrag Simić
tel. +381 64 307 40 16
email: predragekoplant@gmail.comStručni saradnik: Jovana Grujić
tel. +381 60 763 40 26 
email: 
jovanaekoplant@gmail.com
 
Radno vreme:
 Ponedeljak-Petak od 9-00 do 18-00

 

LOKACIJA EKOPLANT DOO BOTOŠ

© 2021 Ekoplant d.o.o.