PREPORUKA ZA PRIMENU U KUPUSNJAČAMA

Početna faza razvoja i faza formiranja glavice najstresniji su periodi u razvoju kupusnjača (Grafikon 11) Primena biostimulatora i đubriva:

 

  • EPIN EKSTRA® 50ml/ha primeniti neposredno posle rasađivanja kupusnjača

 

  • CIRKON® 50ml/ha tokom vegetacije uz dodatak đubriva  SILIPLANT UNIVERZALNI ® 1L/ha.  zajedno sa  insekticidima i fungicidima čija se doza može smaniti za 20-30%. Posebno je važna primena CIRKON® -a kada se pesticidni tretmani izvode pri visokim temperaturama pri čemu je usvajanje pesticida otežano

 

  • Na početku formiranja glavicaprimeniti CIRKON®  50ml/ha uz dodatak đubriva  CITOVIT® 1L/ha zbog visokog sadržaja sumpora 40.5 g/L.  Nedostatak sumpora kod kupusnjača izaziva nepravilno formiranje glavica, smanjenje prinosa, loš kvalitet kišeljenja i kratko vreme čuvanja. Drugi tretman CITOVIT®-om u količini 1L/ha treba ponoviti nakon 10-15 dana.

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 11

Image

Grafikon 11:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.