PREPORUKA ZA PRIMENU NA LUBENICI, DINJI I KRASTAVCU

Intenzivna proizvodnja krastavaca i bostana praćena je stresovima koje biljke trpe tokom cele vegetacije(Grafikon 9). Shodno tome je primena biostimulatora i đubriva značajnija. Preporuka za primenu:

  • Tretiranje semena- neposredno pred setvu, seme lubenice, dinje i krastavca potopiti i ostaviti 7 sati u rastvoru CIRKON®-a 0,2ml (8kapi) /l vode na kilogram semena, seme prosušiti i odmah posejati.
  • Tretiranje rasada – u koliko rasad sporo raste zbog nepovoljnih uslova (temperature i svetlosti) istretirati ga sa EPIN EKSTRA® 5 ml/10L vode
  • Odmah po rasadjivanju na otvoreno polje (ili kod krastavaca u zatvorenom prostoru) primeniti EPIN EXTRA® 50ml /ha - tretman ponoviti posle 10-15 dana ili po skidanju tunela (kod bostana).
  • Početkom cvetanja početi sa primenom preparata CIRKON® u dozi od 50ml/ha .Ove tretmane treba ponavljati u istoj količini  posle svake veće berbe (ili na 10-15 dana) samostalno ili zajedno sa pesticidima i folijarnim djubrivima.
  • U bostanu i krastavcima se zajedno sa CIRKON®-om preporučuje primena folijarnog đubriva CITOVIT ®1L/ha
  • Za sprečavanje deformacija plodova primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha 2-3 puta u vegetaciji (dve primene CIRKON®-a pa jedna primena SILIPLANT ®–a, i tako do kraja vegetacije).

U slučaju visokih temperatura u fazi branja kornišona, da bi biljka nesmetano iznela i poslednji rod do kraja primeniti EPIN EKSTRA® 50ml/ha

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 9

Image

Grafikon 9:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.