PREPORUKA ZA PRIMENU NA PASULJU, GRAŠKU I BORANIJI

Kod mahunarki, zbog izuzetne osetljivosti, svaki stres tokom cele vegetacije (Grafikon 13) se drastično odražava na prinos. Preporuka za primenu biostimulatora je sledeća:

 

  • EPIN  EKSTRA® 50ml/ha , u tank miksu sa herbicidima za suzbijanje širokolisnih korova. U koliko se herbicidi primene samostalno i dođe do pojave fitotoksičnosti kao i ako se pojave oštećenja od zemljišnih herbicida, nepovoljnih vremenskih prilika i dr. usev treba što pre istretirati sa EPIN  EKSTRA® 50ml/ha samostalno ili uz dodatak folijarnog đubriva CITOVIT® 1L/ha

 

  • CIRKON® 50ml/ha (1-2 puta) sa herbicidima za suzbijanje travnih korova  (ili sa insekticidima i fungicidima).

 

  • Kod sorata koje su izrazito sklone pucanju mahuna (kod pasulja ili semenskih useva) preporučljivo je primeniti SILIPLANT UNIVERZALNI® 1L/ha u toku letnjeg perioda.

 

Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.

Legenda grafikona 13

Image

Grafikon 13:

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.