PREPORUKA ZA PRIMENU NA KRUŠCI

Postići dobar prinos i kvalitet kruške je veoma teško jer je ova voćna vrsta osetljiva i tokom cele vegetacije, a posebno u vreme cvetanja i zametanja plodova,  izložena stresu ( grafikon 20). Zato je pored dobre i „precizne“ zaštite neophodno uključiti i primenu biostimulatora i folijarnih đubriva, pa shodno tome preporučujemo sledeći redosled:
  • Faza mišijih ušiju EPIN EKSTRA® 100-150 ml/ha samostalno ili zajedno sa pesticidnim tretmanom. Ukoliko postoji opasnost od mraza ili niskih temperatura, tretman uraditi odmah čim se najavi mraz. Ako se period niskih temperatura ili mraza nastavi, tretman ponoviti posle 2-3 dana u istoj dozi.
  • Faza zelenih buketića EPINOM EKSTRA® 100-150 ml/ha samostalno ili zajedno sa pesticidnim tretmanom.
  • Faza roze pupoljaka CIRKON® 150 ml/ha, samostalno ili zajedno sa pesticidnim tretmanom.
  • Faza formiranja plodova CIRKON® 100-150 ml/ha (samostalno ili sa pesticidnim tretmanom) Ukoliko dođe do pojave hloroze, primeniti FEROVIT® 0,5-1 l/ha 1-2 puta u zavisnosti od intenziteta hloroze, uz dodatak CITOVIT®-a 1-1,2 l/ha radi izbalansirane ishrane.
  • Tokom vegetacije, CIRKON®-  na svakih 10-15 dana samostalno ili zajedno sa pesticidnim tretmanima i folijarnim djubrivima
  • SILIPLANT UNIVERZALNI® folijarno đubrivo veoma povoljno deluje na povećanja čvrstine ploda pa ga treba primenitii u fazi razvoja plodova, pa do pred berbu u količini od 1 l/ha
Na grafikonu je prikazana primena biostimulatora i folijarnih đubriva u kombinaciji sa pesticidima.
 

Legenda grafikona 20

Image

Grafikon 20

Image

© 2021 Ekoplant d.o.o.